Activiteiten in de wijk

9 december: 25 jaar vzw De Sloep

 

Covid

Flyer covid safe ticket (5/11/’21): waar aanvragen en hulp in de wijk

 

Gezondheid

Diëtisten in de buurt

Tandartsen in de buurt

Beweegbrochure met beweegaanbod in de buurt

Fietslessen in de buurt: volwassenen die niet of onvoldoende kunnen fietsen

Beweeglessen i.s.m. sportdienst Gent of beweeglessen in LDC Waterspiegel (donderdag, 13u45 – 14u45; € 2 of € 0.4 aan kansentarief)

Rookstopcursus stad Gent

Folder koorts en aanbod voor jonge gezinnen in de wijk

Bedwantsen: info hulpverlener en patiënt

Bewegen Op Verwijzing

 

Kinderen en Jongeren

Inloopteam vzw De Sloep: gezinsondersteuning, dienstverlening en verschillende werkingen, vrijwilligerswerk

Speelsproet: spelotheek (vzw Jong) ontlenen speelgoed en ontmoeting

Vzw Jong: kinder-, tiener-, jongerenwerking

Folder koorts en aanbod voor jonge gezinnen in de wijk

 

Ondersteuning

Digipunten in de wijk: gratis gebruik PC & ondersteuning (enkel LDC en De Sloep)

Koffie en Papieren

Lokaal Dienstencentrum De Waterspiegel: maatschappelijk werk, personenvervoer, ergotherapeut, PC  ondersteuning

Samenlevingsopbouw (Paula Silva, Marseillestraat 65, 0484 84 82 71, paula.silva@samenlevingsopbouw.be): ondersteunen kwaliteitsvol leven en wonen

OCMW Antennepunt: financiële-, materiële-, juridische hulp; begeleiding werk; hulp huisvesting…

 

Ontmoeten en ontspannen

Samenlevingsopbouw (Paula Silva, Marseillestraat 65, 0484 84 82 71, paula.silva@samenlevingsopbouw.be)

Buurtwerk: ontmoeting met koffie, vrijwilligerswerk, activiteiten

Buurthuis Roerstraat 

Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel: ontmoeten, activiteiten, vrijwilligerswerk

Spelotheek vzw Jong: Speelsproet

 

Voeding

Boodschappendienst Supermerkade

Supermerkade: buurtwinkel met solidair systeem met 2 prijzen (de marktprijs & een sociaal tarief aan te vragen bij Mileen)

‘t Oud Postje: wijkrestaurant met sociaal tarief

Lokaal Dienstencentrum De Waterspiegel: warme maaltijd

Buurtwerk: Foodsavers bedeling (voedseloverschotten) op donderdagvoormiddag, dit kan enkel op doorverwijzing.

 

 

Overzicht wijkpartners