Het eerste aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon van onze patiënten. Onze huisartsen werken nauw samen met de andere zorgverleners. Als dat nodig is, verwijzen ze patiënten door naar andere (gespecialiseerde) hulpverleners.

Dr. Devriendt voltooit zijn opleiding tot huisarts in het ‘t Vlot. Mogelijks zal hij tijdens je consult eens advies vragen aan een collega. Hij blijft in ‘t Vlot tot eind maart 2022.

Dr. Mertens is vanaf 1 april 2021 t.e.m. 30 juni 2021 afwezig om haar doctoraat af te werken. Dr. Vanden Bossche Dorien vervangt haar uren en zal nadien halftijds blijven werken in ‘t Vlot.

dr. Fien Mertens

dr. Fien Mertens

dr. Kristof Claeys

dr. Kristof Claeys

dr. Brecht Devriendt

dr. Dorien Vanden Bossche