Mijngezondheid.be is een website van de overheid die al je persoonlijke gegevens rond je gezondheid bundelt.
Je vindt er je laboresultaten, brieven van specialisten, je voorschriften, je vaccinaties, covid-certificaat, link naar je mutualiteit, je wilsbeschikkingen e.a.

Omwille van de persoonlijke gegevens moet je inloggen met je elektronische identiteitskaart of via de app itsme.

Als ouder kan je ook inloggen in naam van je minderjarige kinderen.