Eind 2019 ontstond er in China een uitbraak van een nieuw coronavirus. Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen, waaronder ook in Europa. De Belgische gezondheidsautoriteiten en onze gezondheidssector zijn uiterst waakzaam en zetten alle middelen in om de volksgezondheid te beschermen.

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

Heb je een luchtweginfectie, bel dan naar uw huisarts en vermeld uw symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed.

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

  • Was uw handen regelmatig
  • Bedek uw mond en neus bij het hoesten en niezen
  • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen)

Meer info op info-coronavirus.be en gezondheidenwetenschap.
Infoblad indien je besmet bent.

Of bel 0800 14 689.

coronavirus