Wijkgezondheidscentrum ’t Vlot is in november 2019  gestart, met als doel kwaliteitsvolle en toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg aan te bieden die gezondheid en welzijn van de patiënt en de wijk (Muide-Meulestede-Afrikalaan) bevordert.

We werken met een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, kinesisten, een gezondheidspromotor,  onthaalmedewerkers, psychologen en een faciliterende equipe. Het is een jong en gedreven team met een aangename werksfeer in een horizontale structuur, waar een constructieve samenwerking voorop staat om onze missie te realiseren.

Wijkgezondheidscentrum ‘t Vlot vzw

zoekt een deeltijdse (19/38) maatschappelijk werker (M/V)

 

Doel van de functie:

Een maatschappelijk werker (MW) in een wijkgezondheidscentrum (WGC) vervult als generalistische eerstelijnshulpverlener in een interdisciplinair zorgteam een unieke brugfunctie tussen zorg en welzijn. Je zet in op integraal en procesmatig werken. Je begeleidt de zorgvrager vanuit zijn/ haar verhaal en context in nauwe samenwerking met het zorgteam en externe hulpverleningspartners. De maatschappelijk werker heeft een autonome positie ten opzichte van de organisaties buiten het WGC en kijkt vanuit die positie met een kritische en creatieve blik naar het hulpverleningslandschap en de maatschappij waarbij hij/zij de stem versterkt van de meest kwetsbaren.

 

Wat zijn uw taken:

 • Adviserende functie

Je hebt expertise van de Gentse sociale kaart en sociale wetgeving

Je reikt het team niet-medische oplossingsstrategieën en hulpverleningskaders aan

Je bent het aanspreekpunt voor externe welzijnspartners

 

 • Individuele begeleiding

Je hebt een duidelijk beeld van Geïntegreerd generalistisch maatschappelijk werk

Je biedt concrete hulpverlening: informatie, advies, administratie

Je biedt sociaaljuridische hulpverlening en rechtenverkenning

Je biedt psychosociale hulpverlening

Je verdedigt de belangen van patiënten op vlak van verschillende levensdomeinen

Je bemiddelt en neemt een vangnetfunctie op

 

 • Casemanagement

Je neemt de verantwoordelijkheid op om doelgericht alle betrokken actoren af te stemmen en te sensibiliseren

Je neemt de coördinatie van zorg op in complexe situaties

Je organiseert en neemt deel aan zorgoverleg

 

 • Structureel werken

Je ontwikkelt een lokaal netwerk en zet samen met externe hulpverleningspartners in op maatschappelijke hulpverlening

Als medewerker van de Gentse werkgroep maatschappelijk werk, zet je in op kwaliteitsverbetering door projectmatig werk en netwerking

Je zoekt samen met het team en de werkgroep naar structurele oorzaken van onwelzijn en ongelijkheid en je zet in op signaleren en constructief aanpakken

 

 • Uitvoeren van administratieve taken gelinkt aan de zorgverstrekking

 

Wat zijn onze verwachtingen:

 • Je bezit een bachelorsdiploma sociaal werk
 • Goede kennis van Nederlands, Frans en Engels, kennis van andere talen kan een meerwaarde zijn.
 • Je kan zelfstandig werken en bent een teamspeler.
 • Je hebt zin voor initiatief en verantwoordelijkheid
 • Je getuigt van een probleemoplossingsgerichte aanpak
 • Werken in een multiculturele wijk en met diverse doelgroep spreekt je aan
 • Je hebt affiniteit of minstens interesse  in het werken met maatschappelijk kwetsbare groepen.

 

Wat mag u van ons verwachten:

 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van 19/38uur per week
 • Verloning en arbeidsvoorwaarden volgens paritair comité 330, IFIC barema fase 1 categorie 14
 • Onkostenvergoeding, maaltijdcheques en een groepsverzekering.
 • Een aangename werkomgeving en een enthousiast , dynamisch en zorgzaam team waar constructief samenwerken voorop gesteld wordt.

 

Solliciteren:

 

Procedure:

 • Wij maken een eerste selectie op basis van uw brief en CV
 • Indien we je selecteren als mogelijke kandidaat, zal je uitgenodigd worden voor een gesprek in de week van 25 januari